• VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP


VII Bieg Mostami Bydgoszczy o Puchar JM. Rektora UTP

Cel imprezy

Główne cele imprezy:
 • popularyzacja aktywności ruchowej;

 • propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego;

 • promowanie zdrowego stylu życia oraz doskonalenie sprawności fizycznej;

 • wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek;

 • utrwalenie wizerunku Bydgoszczy jako miasta z tradycjami lekkoatletycznymi;

 • promowanie hasła „biegać każdy może”;

 • rywalizacja sportowa zgodnie z zasadami „fair play”

 • uwypuklenie sportowej działalności związanej z obchodami Święta Uczelni

 

W programie biegu:

 • powitanie uczestników biegu

 • uroczyste rozpoczęcie biegu

 • wywieszenie wyników na tablicy

 • wręczenie pucharów i nagród rzeczowych dla najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz kategorii student i studentka;

 • wręczenie pucharów i nagród rzeczowych w kategorii generalnej dla kobiet i mężczyzn

 • śledzenie zmagań zawodników na telebimie

 • wykonanie nagrania wbiegających na metę zawodników

 • umieszczenie wyników on line

 System zapisów - copyright © b4sport.pl