• VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP


VII Bieg Mostami Bydgoszczy o Puchar JM. Rektora UTP

Klasyfikacja

 

 • generalna kobiet i mężczyzn;
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (decyduje rocznik)


kobiety: 18-29, 30-39, 40-49, 50 i starsze
mężczyźni: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i starsi;

W kategorii kobiety 50+ oraz mężczyźni 50-59 i 60+ przewiduje się klasyfikacje I, II, III m-ce jeśli wystartuje i ukończy bieg minimum 5 osób. W innym przypadku nagrodzeni zostaną tylko zwycięzcy.

 • studenci kobiety i mężczyźni

Wszyscy zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii wiekowej i generalnej, a w przypadku studentów w kategorii student i generalnej.

System zapisów - copyright © b4sport.pl