• VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP


VII Bieg Mostami Bydgoszczy o Puchar JM. Rektora UTP

Kontakt

Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Andrzej Kostencki  500 09 36 56
Koordynator sportowy Waldemar Zimniak          668 77 66 06
Koordynator Techniczny           Adam Dahms 604 67 18 63 
Sekretariat zawodów Maria Kosowska 693 59 57 52 
siedziba SWFiS UTP    52 374 9318           

System zapisów - copyright © b4sport.pl