• VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP


VII Bieg Mostami Bydgoszczy o Puchar JM. Rektora UTP

Program

Bieg odbędzie sie w sobotę 20.06.2015 (sobota)

 9,00 Przygotowanie biura zawodów, trasy, oznakowanie 
 9,30 Otwarcie biura zawodów
 9,45 Weryfikacja osób zapisanych , wręczenie pakietów startowych.
 11,50 Zamknięcie listy startowej
 12,00 Start do „ VII Biegu Mostami Bydgoszczy o Puchar JM Rektora UTP” kobiet i mężczyzn.
 13,15 Ustalenie kolejności na mecie kobiet i mężczyzn
 13,30  Wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji generalnej, w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn oraz kategorii studentka i student
 13,45 Dekoracja zwycięzców, wręczenie upominków.
 14,45 Uroczyste zakończenie.
    

System zapisów - copyright © b4sport.pl