• VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP


VII Bieg Mostami Bydgoszczy o Puchar JM. Rektora UTP

Warunki uczestnictwa

 • bieg ma charakter otwarty;
 • prawo startu w biegu mają kobiety i mężczyźni – rocznik 1996 i starsi;
 • uczestnicy posiadają aktualne zezwolenie lekarskie na udział w biegu;
 • w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego podpisują oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
 • wszyscy uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją zawodów zgodnie z Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz 926, ze zm.
 • Organizator informuje, że nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu i funkcjonowania strony www.biegmostami.utp.edu.pl  (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych.

Zgłoszenia:

 • przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu www.biegmostami.utp.edu.pl do 18.06.2015r.
 • w dniu 20.06.2015r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów w godzinach 11,00 – 11,50
 • organizator nie ustala limitu zawodników 
 • organizator przewiduje start na około 300 i więcej osób

 

Sprawy finansowe:

 • uczestnicy biegu przyjeżdżają na koszt własny;
 • wpisowe wynosi odpowiednio:


a/ studenci i emeryci – 15,00 zł

b/ pozostali – 30,00 zł

 • w dniu zawodów tj. 20.06.2015 wpisowe za udział w biegu wzrasta i wynosi odpowiednio

a/ studenci i emeryci – 35,00 zł

b/ pozostali - 50,00 zł

 • wpłaty należy dokonać na konto organizatora 84 1240 2092 9128 8070 1000 0000 z dopiskiem „Bieg Mostami” oraz numerem zgłoszenia. 
 • ostateczny termin wpłaty 18.06.2015 r.
 • osoby, któredokonają opłaty 16.06 i później proszone są o dostarczenie dowodu wpłaty podczas weryfikacji
 • po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, zostanie ona uwidoczniona przy zawodniku
 • numer startowy zostanie przydzielony przy weryfikacji
 • pozostałe koszty ponosi organizator

Uczestnicy biegu otrzymują pakiety startowe podczas weryfikacji w skład których wchodzą:

 • pamiątkowa koszulka
 • napój
 • numer startowy
 • gadżety pamiątkowe organizatora i sponsorów

Organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego dla osób którzy dokonają zgłoszenia i opłaty startowej po 10.06.2015 roku


System zapisów - copyright © b4sport.pl