Informacja dotycząca plików cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Sportznami.pl
 

Do:
Temat:
Wiadomość:

2/2010 - Świadczenie usług programistycznych na rzecz budowy serwisu społecznościowego sportznami.pl.

Data publikacji ogłoszenia:

08 marca 2010

Zamawiający:

KAELMO Rafał Moś, ul. BBON 4/15, 85-825 Bydgoszcz

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług programistycznych na rzecz budowy serwisu społecznościowego sportznami.pl

Specyfikacja wymagań:

W ramach umowy wykonywane będą następujące rodzaje zadań:

 • prace projektowo-programistyczne w języku PHP 5,
  • opracowywanie wybranych funkcjonalności serwisu sportznami.pl, zintegrowanych z pozostałym kodem serwisu,
  • wykonywanie bieżących prac programistycznych, utrzymaniowych oraz poprawianie błędów;
 • prace programistyczne w języku JavaScript,
  • opracowywanie wybranych komponentów dynamicznych warstwy prezentacyjnej serwisu,
  • wykonywanie bieżących prac programistycznych, utrzymaniowych oraz poprawianie błędów;
 • prace projektowe w zakresie tworzenia warstwy graficznej serwisu,
  • opracowywanie wybranych elementów graficznych serwisu,
  • wykonanie minimum trzech propozycji dla każdego zleconego elementu.

Sposób realizacji umowy:

 1. Specyfikacja każdego z zadań do wykonania będzie dostarczana Zleceniobiorcy w trakcie realizacji umowy.
 2. Zleceniobiorca po otrzymaniu specyfikacji każdego z zadań w terminie 3 dni roboczych odeśle wycenę wykonania zadania w postaci zestawienia: rodzaju planowanych do zaangażowania specjalistów, dla każdego z nich godzin roboczych planowanej pracy oraz terminu oddania wykonanej pracy.
 3. Wykonana praca będzie każdorazowo dostarczana w formie elektronicznej w postaci plików z kodem źródłowym oraz innych niezbędnych plików, wraz z protokołem odbioru.
 4. Po zatwierdzeniu wyników pracy, Zamawiający prześle faxem zatwierdzony (podpisany) protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę.

Zasady dotyczące umowy i płatności:

 1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Zleceniobiorca gwarantuje zagregowaną dostępność wszystkich specjalistów na poziomie minimum 40RBG w miesiącu.
 3. Zleceniodawca nie gwarantuje wykorzystania minimalnego poziomu godzin w miesiącu.
 4. Płatności za usługę odbywać się będą nie częściej niż w cyklach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, do których będą załączane protokoły odbioru podpisane przez Zleceniodawcę.
 5. Faktura VAT za dany miesiąc będzie wystawiana najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, z 14 dniowym terminem płatności.

Forma składania ofert:

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sportznami.pl lub pod numerem faksu +48525222133.

Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta,
 • proponowaną cenę netto za godzinę roboczą pracy projektantów-programistów PHP,
 • proponowaną cenę netto za godzinę roboczą pracy programistów JavaScript,
 • proponowaną cenę netto za godzinę roboczą pracy projektantów grafiki,
 • informacje o dotychczasowym doświadczeniu oferenta.

Kryteria wyboru ofert:

Przesłane oferty będą oceniane w skali od 0 do 25 punktów. Pod uwagę będą brane:

 • cena netto jednej roboczo-godziny pracy projektantów-programistów PHP (0-10 punktów),
 • cena netto jednej roboczo-godziny pracy programistów JavaScript (0-5 punktów),
 • cena netto jednej roboczo-godziny pracy projektantów grafiki (0-5 punktów),
 • doświadczenie firmy przy realizacji podobnych projektów (0-5 punktów).

Termin składania ofert:

19.03.2010 godz. 12.00

Uwaga: Na prośbę jednego z oferentów, termin składania ofert został przesunięty na godz. 12:30

Termin wyboru oferty:

22.03.2010

Zamówienie jest składane w ramach projektu "Budowa serwisu społecznościowego usług elektronicznych wspierających zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz z Budżetu Państwa.

O nas | Kontakt | Praca | Zgłoś nadużycie | FAQ
Copyright © 2010-2022 Sportznami.pl

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.