• VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP

 • VII Bieg Mostami Bydgoszczy
  o Puchar JM. Rektora UTP


VII Bieg Mostami Bydgoszczy o Puchar JM. Rektora UTP

Postanowienia końcowe


• bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA;
• bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
• uczestnicy biegną w otrzymanych koszulkach z widocznym na przodzie numerem startowym;
• uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe;
• organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na trasie i mecie „VII Biegu Mostami Bydgoszczy o Puchar JM Rektora UTP” oraz zimne napoje na trasie biegi i na mecie;
• 1 punkt z wodą zostanie rozmieszczony na trasie biegu, na 5-tym kilometrze – przy Trasie Uniwersyteckiej.
• Woda będzie również na mecie biegu – Wyspa Młyńska
• odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
• po weryfikacji uczestnika zabrania się wymiany numeru startowego pod karą dyskwalifikacji;
• dekoracja zwycięzców odbędzie się na podium, na mecie, na Wyspie Młyńskiej;
• organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania dokumentów lub wartościowych przedmiotów, jedynym miejscem jest szatnia zlokalizowana na Wyspie Młyńskiej
• organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione lub skradzione podczasimprezy;
• organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

System zapisów - copyright © b4sport.pl